Välkomna till Marieborgs Båtklubb

En båtklubb vid Magelungen

Om oss

Båtklubben är beläggen i ett historiskt område vid namn Marieborg intill sjön Magelungen. Klubben grundades någon gång på 60-talet.  Denna ideella organisation har till syfte att främja friluftslivet på sjö. 

Ni kan hitta oss här.

Varje klubb är suverän att besluta om sina stadgar. Våra stadgar kan du ladda ner här

Våra ordningsföreskrifter laddas ner här.

Den senaste verksamhetsberättelsen samt ekonomiska redovisningen hittar Ni här.

Det senaste årsmötesprotokollet kan laddas ner här.

Miljörelaterad information hittar Ni här nedan:

Rutin vid olyckor samt tillbud

Rutin vid underhåll och sanering av båtbotten

Rutin för miljöfarligt avfall

Miljöregler


Klubbens styrelse:

ordförande

Sandro Valdebenito

kassör

Per Gustafsson

sekreterare

Susanne Lieberg

klubbmästare

Jan-Erik Ström

ledamot

Göran Sjödin

ledamot

Peter Källström

ledamot

Elisabeth  Källström

webbmaster

Sergei Popenko

suppleant

Per Marklund

suppleant

Peter Bergdahl


Klubbens valberedning:

valberedning         

Christian Weichert

valberedning         

Aron Tögersen