Välkomna till Marieborgs Båtklubb

En båtklubb vid Magelungen

Styrelsen informerar om viktiga händelser 2023Gemensam båtupptagning och korvgrillning.

Lördagen den 14 oktober kl. 9:00-11:00. 

Obs! Båtar ska vara upptagna senast 1 november.


- Enligt klubbens stadgar § 10 som medlem kan endast accepteras den som har behov av
ankringsplats. Tomma platser får således ej förekomma. Styrelsen menar att en ny
medlem kan vara utan båt den första sommaren. Men om medlemmen ej har båt
nästföljande sommar så kan styrelsen utesluta medlemmen i fråga.
- Städa sin uppläggningsplats efter sjösättning och åror som inte är märkta kommer kastas
bort av styrelsen.
- Årorna ska vara ihopsatta när de ligger i båthuset senast 31 maj annars tar
styrelsen bort dom.
- Under sommarsäsongen får endast 5 liter bensin i godkänd dunk finnas i motorrummet
(för dom som har motorrums plats där) under vintersäsong får ingen bensin finnas där.
styrelsen har rätt att ta bort det efter båtupptagningar.
- Alla båtar skall vara sjösatta senast den 1 juni och upptagna senast 1 november 2023.


Styrelsen har beslutat att ta ut en administrationsavgift för hantering av kö för båtplats med start 2023.
Avgiften är på 250 kr/år.