Välkomna till Marieborgs Båtklubb

En båtklubb vid Magelungen

 

Styrelsen informerar om viktiga händelser 2021


1.  Båtklubbens årsmöte torsdagen den 15/4 kl. 19.00, Lokal Ladan, Farsta Gård och på Microsoft Teams. Obs föranmälan krävs för att delta på Teams eller fysiskt i lokal Ladan.

På grund av Covid-19 och folkhälsomyndighetens restriktioner kommer vi ha ett begränsat antal platser utspridda i möteslokalen. Max en person per båtplats får delta på mötet. Anmälan till årsmötet ska ske senast 1/4, så styrelsen kan förbereda lokaler mm.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till klubbens årsmöte.

Förutom årsmötesförhandlingar lämnas information om verksamheten. 


2.  Avgifter för år 2021 betalas senast 31 mars. Vänligen betala så tidigt som möjligt.

Sätt in pengarna på plusgironummer 60 50 51-2 och ange Marieborgs Båtklubb under betalningsmottagare, ditt namn under avsändare, betalningssumma och meddelande om vad avgiften avser. Årsmötet 2020 beslöt om avgifter för år 2021 enligt följande:

Årsavgift för bryggplats                                  1000 kr

Årsavgift för motorrumsplats                          400 kr  (betalas om man har plats i motorrummet)

Årsavgift Kanot                                               1000 kr

Sommarplats kanot                                           500 kr

Nya medlemmar inträdesavgift:                       500 kr

Nyckel båthus och brygga                                250 kr

Påminnelseavgift:                                             100 kr 

 

3.  Miljöinspektion.
Vi har haft miljöförvaltningen på inspektion vid båthuset 2020 och fått deras rapport. Från och med nu kommer vi betala en årlig avgift till miljöförvaltningen och de kommer genomföra återkommande inspektioner. Följande rekommendationer är ett resultat av mötet.

  •  Inga giftiga båtfärger får användas. Endast de som är godkända för insjöar.
  • Vid slipning av båt när den har gammal giftig bottenfärg ska marken täckas in  och slipdamm samlas ihop och transporteras bort till återvinningscentral.
  • Vid tvätt av båtar ska endast miljögodkända tvättmedel användas.
  • Varje båtägare är ansvarig och ska kunna lämna information om vilken bottenfärg båten har.

         

4.  Gemensam Sjösättning och Båtupptagning i Corona tider. Vi vill helst att sjösättning och båtupptagning sker så utspritt som möjligt. Går det så försök ordna det på egen hand. Styrelsen planerar för att ha olika arbetslag med max 8 personer i varje för sjösättning respektive båtupptagning för att sprida ut  smittrisken. 


  •  Gemensam sjösättning av båtar, ingen korvgrillning

Lördagen den 24 april kl. 9.00-11.00. Obs!!! båtar ska vara i sjön senast 1 juni.


  •   Gemensam båtupptagning och korvgrillning beroende på coronaläget. 

Lördagen den 9 oktober kl. 9.00-11.00. Obs!!! båtar ska vara upptagna senast 1 november.